Vieš to lepšie?Napíš nám!

Najbližší milestone

Dobre základne modelovať cash-flows dôchodkového systému

Overall

Kladné cash-flows systému

Záporné cash-flows systému

DevLog

15.2.2015 (pred 9 rokmi)

Fakt sme za tak jednoduchý model dali 480 000€?! Spravme to lepšie. Prvá verzia modelu všetko počíta v RAMke a vypisuje do súboru. Vie len vygenerovať počiatočnú populáciu zo skupinových dát ŠÚSR a umierať so statickou mierou úmrtnosti pre vekové skupiny.

21.2.2015 (pred 9 rokmi)

Vypisujeme do databázy, vieme už aj rodiť. Celkom dobre poriešená predikcia budúcich mier úmrtnosti a pôrodnosti cez váženú mocninovú regresiu. Stav populáce teda vieme celkom dobre modelovať.

29.2.2015 (pred 9 rokmi)

Do počiatočnej pupulácie máme zapracované stavy zamestnanosti na plný a čiastočný úvazok a ich rozdelenia, takže máme relatívne dobre namodelované počiatočné príjmy. Tiež máme aj počiatočné stavy z pohľadu na dôchodky (starobný, predčasný starobný, invalidný), aj na pozostalostné dôchodky (vdovský, vdovecký, sirotský, invalidný z mladosti). Fero optimalizoval inserty, ide to skoro tak rýchlo jak Schumacher.

1.3.2015 (pred 9 rokmi)

Wow, je toho fakt veľa, poďme spraviť web, možno sa nájde pár matfyzákov, ktorých to baví a pôjde nám to rýchlejšie.

6.3.2015 (pred 9 rokmi)

Iniciálna populácia sa dá generovať ešte lepšie z detailných dát sčítania ľudu, vieme z nich veľmi presne zrátať podmienené pravdepodobnosti niektorých stavov. Výborné sú aj geografické dáta.

10.3.2015 (pred 9 rokmi)

Vďaka Ferovi máme web a facebook page :)

13.3.2015 (pred 9 rokmi)

Dokončené baseline scenario všetkých demografických predpokladov pre model - úmrtnosť, pôrodonosť a migrácia.

18.3.2015 (pred 9 rokmi)

Namodelovaný demografický vývoj populácie v baseline scenariu ako aj pozitívnejšie scenario s vyššou imigráciu a pôrodnosťou.

2.4.2015 (pred 9 rokmi)

Prezentovali sme projekt OPSiM.sk na Evente Banalytics V. Tu si môžte pozrieť slidey.

4.5.2015 (pred 9 rokmi)

Dohodli sme sa na spolupráci s Inštitútom pre finančnú politiku, ktorý sa stal partnerom projektu a poskytne nám ako potrebné dáta tak súčinnosť pri dokončení modelu.