Vieš to lepšie?Napíš nám!

Výsledkové správy

Na tejto stránke budeme zverejňovať správy vo forme krátkych článkov, ktoré popisujú výsledky modelu, prípadne dôležité kroky v jeho realizácii.

19.03.2015
Jozef Hajnala
Verifikácia modelu na predpokladoch Európskej komisie
18.03.2015
Jozef Hajnala
Prvé verejné výsledky pre demografický vývoj a porovnanie s projekciou Európskej komisie
12.03.2015
Jozef Hajnala
Predikcie mier úmrtnosti
10.03.2015
Jozef Hajnala
Ako sa tvorí iniciálna populácia a aké atribúty majú jednotlivci v nej